התקנת מעליות בבניין קיים צריכה להיות תקינה מבחינה משפטית – כלומר יש צורך לקבל את ההיתרים הנדרשים בהתאם לחוק התכנון והבנייה. כמו כן, מבחינה חוקית אסור שההתקנה תפגע בצורה כלשהי בדירות הקיימות בבניין, ולצורך ביצוע ההתקנה יש לקבל את רשותם של רוב דיירי הבניין (או ליתר דיוק – 2/3 מבעלי הדירות בבניין, כולל אלו הנמצאות בקומת הקרקע, צריכים לחתום על מסמך בו הם מאשרים, או לכל הפחות אינם מתנגדים לכך שתותקן מעלית בבניין). בכל מקרה ההחלטה תתבצע במהלך אסיפה מסודרת של הדיירים, הכוללת פרוטוקול והצבעה בעניין, ועל כל הדיירים להיות מודעים לנושא.