לפעמים חלק מהדיירים מתנגדים להתקנת מעליות בבניין ואפילו מערימים קשיים. היות ובין היתר צריכה להיות הסכמה של לפחות 2/3 מבעלי הדירות, כדאי לנסות ולשכנע (ברוח טובה, כמובן) ולנסות להבין מה עוצר את המתנגדים. אם מדובר בקושי כלכלי של חלק מהדיירים במימון אפשר לנסות ולפרוס את הנטל כך שבעלי הדירות בקומות העליונות ישתתפו יותר, או שתהליך התשלום ייפרש לאורך זמן. אפשר גם להבהיר למתנגדים כי לא יוכלו להשתמש במעלית על פי חוק עד שלא ישלימו את ההשתתפות שלהם בהוצאות ולקוות כי כשתוקם המעלית הם יראו את היתרונות הרבים וירצו להשלים את חלקם בהוצאות.